Beszámoló 2013-2014 - Galilea Háztemplom

Go to content
Szociális munka > OPERATHION ORPHAN


BESZÁMOLÓ 

Örömmel és várakozással telt el az idő tavasz óta az intézményeinkben, hiszen ígéretet kaptunk, hogy téli ruhadarabok, cipők gyűjtését tervezi, szervezi az Operation Orphan. Ígéretüket megtartották, szeretetükkel gyűjtötték, csomagolták, majd el is juttatták hozzánk adományukat Magyarországra, Kisvárdára. A 44 db dobozból álló rakomány szeptember 26-án érkezett meg, hogy folytassa útját általam, a szervezet által kiválasztott három intézménybe. Igazán szép és értékes téli kabátok, pulóverek, sapkák, kesztyűk, sálak, meleg harisnyák, cipők, csizmák kerültek elő a dobozokból, kedves üdvözletekkel együtt a szervezettől, amiket szintén átadtam a gyerekeknek, nevelőknek. Ezeket a kedves szavakat a szülők is elolvashatták, mert az intézmények bejárataira is kiraktam őket, mert mindenki tőlem kérdezgette, hogy kik küldték ezt a sok szép holmit a gyerekeiknek… és szeretnék megköszönni nekik! 
Nagy segítség ez a családoknak, különösen ebben a két talán legszegényebb régiójában Magyarországnak. A gyerekek családjai igen szegény körülmények között élnek ezekben a falvakban. Sok közöttük a nagycsaládos, így talán azt is mondhatjuk, hogy nem csak egy gyerek részesült így az adományból, hanem amikor „kinövi”, a kistestvér is boldogan használja majd tovább. A téli időszak egyébként is sokkal jobban megterheli a családok költségvetését, hiszen a tüzelő előteremtése felemészti a családok tartalékait. A nyári idénymunkával megkeresett kis plusz bevétel ilyenkor hamar elillan. Ezért igen nagy segítség, hogy a gyerekeik ilyen hasznos és értékes adományt vihettek haza.
A gyerekek méretei alapján sikerült mindenkinek megtalálnom számára megfelelő ruhadarabot és cipőt, majd miután szétválogattam, zsákokba rakva először Felsődobszára jutottam el.
 
   
               
      zsákokban az adomány…indulás előtti kép             
óvodai faliújság /Felsődobsza /

Felsődobsza  
az ország északkeleti, gyönyörű, hegyvidékes területén lévő község.

   
           

                                               az óvoda épülete /Felsődobsza/

Az óvodába 49 gyerek jár ( 25fiú és 24 lány), akiknek nagy része hátrányos helyzetű családból érkezik. A gyerekek boldogan felvették és „megmutatták” nekem a most kapott ruhadarabokat.


a felsődobszai gyerekek öröme 

A következő célállomásom szintén ebben a térségben található Abaújkér volt. Ebben az intézményben igen sokszínű és szintű oktatás folyik, mert óvoda, általános iskola, szakiskola és mindezek specializált típusai is helyet kapnak az épület falain belűl. Itt 43 gyerek (19 lány és 24 fiú, 7 és 15 év közöttiek) örült az adománynak.

             
Abaújkér, az intézmény egyik épülete

              
és néhányan a gyerekek közül az abaújkéri intézményből 

A harmadik úti célom az ország keleti csücskében, az ukrán határ közelében lévő település Gyüre, ahol, 65 gyerek (32 lány és 33 fú) várta izgatottan az érkezésemet. Boldogan próbálgatták a nekik tetsző ruhadarabokat, majd amikor mindenki megtalálta ( óvónénik segítségével) a neki megfelelőt, zsákokba raktuk, hogy amikor délután hazamennek, mindenki könnyen megtalálja a saját holmiját.

            
             a gyürei óvoda épülete kívülről                                               és belülről

               

                
/ örömteli próbálgatás a gyürei óvodában /

               
/ … és végül mindenki megtalálta a neki tetszőt /

Nagy öröm volt számomra is, hogy újra részt vehettem az adományok eljuttatásában. Így mind az az öröm és köszönet, amit én kaptam a gyerekektől és a nevelőktől a beszámolón keresztül remélem visszajut mindazokhoz akik velem együtt részesei voltak ennek az akciónak. Mi is innen Magyarországról Isten áldását, örömének kiteljesedését kívánjuk az Operation Orphan valamennyi munkatársának, annak a sok-sok családnak, akik mindezt lehetővé tették adományuk felajánlásával ! 

                                         MINDENT KÖSZÖNÜNK ! Kisvárda 2014. november 14.                                                  Iklódyné Angi (szoc.munkás)

                                                   


 REPORT  
 

Time passed with pleasure and anticipation in our institutes since the spring because we got a promise from Operation Orphan that they will plan and organize the collecting of winter clothes. They have kept their promise and collected with love and boxed and sent their donation to Kisvárda, Hungary. The pack of 44 boxes arrived on the 26th of September to move on with me to the three institutes chosen by O.O. Truly beautiful and valuable winter coats, sweaters, bonnets, gloves, scarves, warm stockings, shoes and boots were in the boxes, along with kind greetings from the organizations that I passed on to the children and their educators. These greetings were read by the parents too because I displayed them at the entrance of the institutes. Everyone was asking who had sent these beautiful things so they could say thank you for them!
It is a great help to the families, especially in these two regions of Hungary that probably are the poorest of all. The families of the children live in really bad conditions in these villages. Many have a large family, so we can say that not only one receives a gift but when they outgrow the clothes, they will hand them down to a little brother or sister. Winter is always harder on the family budget because procuring fuel consumes any spare funds. The extra they had with the summer seasonal work slips away fast. This is why it is such a great help to get this kind of useful and valuable gift.
From measurements of the children, I have found the right sized articles of clothing and shoes for everyone, and after selecting and putting them in bags, first I set out to Felsődobsza.


                      
                        the gifts are in bags… a picture before                leaving wall-newspaper of the kindergarten /Felsődobsza /


  Felsődobsza, a village in the north-eastern part of the country; it’s a beautiful hilly country.

                       
                                                                        the building of the kindergarten /Felsődobsza/ 

There are 49 children in the kindergarten (25 boys and 24 girls), they mostly come from families at a disadvantage. The children were happy to put on and show me the newly received garments.


the joy of the children in Felsődobsza

My next destination was Abaújkér, in the same region. There is a multi-colored and multi-leveled education in this institute: a kindergarten, an elementary school, a training college and their specialized classes are all among the same building. There were 43 children (19 girls and 24 boys, between age 7 and 15) were delighted at the gifts.

                   
Abaújkér, one of the buildings of the institute

                   
and some children from the institute in Abaújkér

My third destination was in the eastern corner of the country, close the the Ukranian border, Gyüre, where 65 children (32 girls and 33 boys) were waiting breathlessly for my arrival. They were happily trying on the garments they liked and (with the help of the kindergarten teachers) they put them into bags, so they would have them selected and ready by the time they go home in the afternoon.

              
   The building of the kindergarten in Gyüre from outside              and from inside 

                    

                    
/ joyful fitting in the kindergarten of Gyüre /

                     
/ … and finally everyone has found the one he/she wanted /

It was a great pleasure to be able to pass these gifts to the children. Through this report, I would like to pass on all the joy and thanks I got from the children and their educators to those who took part with me in this activity. From Hungary, we wish to all colleagues of the Operation Orphan and all the families who made this possible by offering these gifts, God’s blessings and perfection of His joy! 


THANK YOU FOR EVERYTHING!       

Kisvárda 2014. november 14.                                           Iklódyné Angi (szoc.munkás)


Back to content