Aktualitások - Galilea Háztemplom

Go to content
Aktualitások > 2013

2011. július 28-án a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség központjának udvarán virrasztásra gyűltünk össze. Az alkalom lehetőség volt arra, hogy a megjelentek – egyházunk tagjai, civil magánszemélyek, más egyházak képviselői, közéleti és politikai szereplők, művészek, arcukat megmutatva, kifejthessék gondolataikat az alapnormákat figyelmen kívül hagyó új egyházi törvénnyel kapcsolatban. Az éjszaka jelmondatát Ézsaiás próféta könyvéből vettük: "De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van.”

KÖZÖS ESTE – 2013. ÁPRILIS 4. CSÜTÖRTÖK

Alkotmányellenes a 2011. évi CCVI. sz. egyházi törvény több rendelkezése.
66 egyháznak az egyházi jogállásuktól való megfosztása törvénytelen volt.

SZERETNÉNK KÖSZÖNETET NYILVÁNÍTANI MINDAZOKNAK, AKIK EBBEN A VÁLSÁGOS IDŐSZAKBAN SZÁMUNKRA BÁRMI TÁMOGATÁST NYÚJTOTTAK.

Az Alkotmánybíróság 6/2013. (III. 1.) határozata értelmében a 2011. évi CCVI., a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény több rendelkezése érvénytelen és alaptörvény-ellenes – a kizárólag az Országgyűlés politikai döntésétől függő szabályozás helyett átlátható szabályozás kell, és biztosítani kell a jogorvoslat lehetőségét. A döntés visszamenőleges hatályú. Az Alkotmánybírósághoz forduló egyházak visszakapják korábbi jogállásukat. Nem hallgathatjuk el azonban, hogy az AB döntése nem szolgáltat igazságot minden jogvesztett egyháznak. Követeljük az ő rehabilitálásukat is! Az alaptörvény negyedik, a parlament előtt lévő módosítása ugyanakkor visszaállíthatja a most megsemmisített szabályokat…

16.30-tól a MET központ udvarán (Budapest VIII., Dankó utca 11. – rossz idő esetén: Kline Terem)

Program: Iványi Gábor tájékoztatója, szabad hozzászólások a résztvevőktől, a közelmúltban elhunyt Kézdy György színművész barátunk emléktáblájának avatása. Az estét szeretetvendégséggel zárjuk.

Mert „… nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van”…
Töltsünk együtt pár órát! Szeretettel várunk!

RÉSZLETES PROGRAM – 2013. ÁPRILIS 4.
A MET központ (és WJLF – 1086 Budapest, Dankó utca 11.) udvarán, illetve a WJLF Kline Termében.
(Rossz idő esetén – az emléktábla avatás kivételével – a teljes rendezvény a Kline Teremben zajlik.)

16.30-tól várjuk az érkezőket.
A kapualjban felállított regisztrációs asztaloknál fogadjuk a résztvevőket.

Tálal a Wesley Büfé – fogyaszt a vendég:
A program kezdetéig az udvaron kihelyezett asztalokon zsíros kenyér és tea.

17.30., Kline Terem:
’Virrasztás 2011’ – a Wesley Stúdió film-montázsa 2011. július 28-29-éről.
Iványi Gábor beszéde – MET elnöki köszöntő és tájékoztató az egybegyűltekhez.
’In memoriam Kézdy György (1936-2013)’ – a Wesley Stúdió kisfilmje.
Iványi Gábor méltató szavai a művészről, az emberről, a barátról.
Galkó Balázs színművész egy 1981-es Kézdy-interjút olvas fel.

18.00., táblaavatás Kézdy György Jászai-díjas színművész emlékére:
Fekete László, a budapesti Dohány utcai zsinagóga első kántora kaddist énekel.
Iványi Gábor felavatja a MET/WJLF emlékfalán elhelyezett márványtáblát.

18.20., ’A szólás szabadsága’:
A résztvevők, a 2011-es ’Virrasztás’ éjszakájához hasonlóan, szabad pulpitust és lehetőséget kapnak arra, hogy elmondják véleményüket az elmúlt időszakról és a kialakult, illetve várható helyzettel kapcsolatban.

Zsíros kenyér – ’amíg a készlet tart’: vendégség a Wesley Büfé udvari asztalainál.

A rendezvénynek, időtartam szempontjából, nincs meghatározott vége.
Mindenki addig marad, ameddig kíván – és jól érzi magát.EGYHÁZUNK KÖZLEMÉNYE!

Kedves Támogatónk!

Minthogy egyházunk elektronikusan nem "hozható be" abban az esetben, amennyiben a MET-nek ilyen módon szeretne egy százalékot felajánlani, kérjük, az űrlapot legyen kedves innen letölteni. Támogatását köszönjük!


Üres adatlap

Oltalom Karitatív Egyesület és MET 1%

MET 1%2013. január 21., hétfő 10:31

Elveszett 1%?...

   Budapest, 2013. január 21., hétfő (OTS) - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal visszatartja az egyébként 2012. december 15-ig folyósítandó, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek több mint hatezer támogató által szánt 2012. évi 1%-os SZJA-felajánlásokat (2011. évi személyi jövedelemadó 1%-okat).

   A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (melyet az Alkotmánybíróság előtt a MET által ismételten megtámadott új, 2011. évi CCVI. egyházi törvény megfosztott eredeti, egyházi státuszától), a 2011. évi adóévre tett 1%-os SZJA-felajánlások összege alapján az ország 7., a felajánlók számát tekintve pedig a 8. legnagyobb felekezete – ennek ellenére az Iványi Gábor vezette egyház mindeddig nem kapta meg a neki jogosan járó, 43 076 466 forintnyi, 6330 magánszemélytől származó összeget. Sőt mi több, a NAV időközben nyomtalanul eltüntette hivatalos honlapjáról az eredetileg kiadott közleményét, amely a MET-nek juttatott jelentős mértékű felajánlást is tartalmazta. Azóta az adóhatóság – előttünk ismeretlen okból – egy új tájékoztatót tett közzé, amelyből a MET-et indokolás nélkül kihagyta.

Továbbá: a MET-nek 1%-ukat felajánlók közül többen kaptak félrevezető értesítést a NAV-tól, miszerint – a MET rendezetlen helyzete miatt – felajánlásuk érvénytelen.

Végül egy fontos, aktuális információ: a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség ez évben is várja az 1%-os személyi jövedelemadó felajánlásokat a támogatóink által jól ismert 0444-es technikai számra. Bár a jelenlegi, kirekesztő politikai hatalom a jelek szerint bármit elvehet, amit csak akar, a MET bízik abban, hogy ez a méltatlan és igazságtalan helyzet hamarosan rendeződik, és az általunk kezdeményezett alkotmánybírósági és strasbourgi bírósági eljárás eredményeként el tudjuk majd érni a MET-nek szánt 2013. évi 1%-os felajánlások tényleges kifizetését.

A közleményt kiadta: Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség

A RENDELKEZŐ NYILATKOZAT INNEN LETÖLTHETŐ!

Back to content