Férfi csendesnap Kisvárda - Galilea Háztemplom

Go to content
Aktualitások > 2014
Csendes nap férfiak számára Kisvárdán Pál apostol Tituszhoz írt levele alapján

Meghívó és program
 
Program:

11.00: KÖZÖS HITÜNK

12.00: A MUNKATÁRS

13.00-14.00: EBÉD ÉS KÁVÉSZÜNET

14.00-15.00: A TISZTA FÉRFI

15.00-16.00: A POLITIKUS FÉRFI

16.00: uzsonna, kávé, hazautazás


Helyszín: Galilea Háztemplom Kisvárda Várday István utca 7.
E- mail : omega64@freemail.hu tel.: 20 387 3300Titusz és Pál apostol munkatársak voltak. Barátságuk, szeretetük, közös hitük eredményessé, áldottá tette őket egy durva, haszon elvű, képmutató környezetben. Tanuljunk Páltól és Titusztól, hogy ne hátráljunk meg a nehézségektől, ellenségeinktől!

1. KÖZÖS HIT   1,1-4  (Ónodi István)
Pál Isten igéjéből kapta a megbízatását. Ezt adta tovább Titusznak, ez volt az ő közös hitük. Vételezünk-e rendszeresen az igéből, egymástól erőt, küldetést? Van-e közös hitünk, amit közösen gyakorolunk? Milyen az összetartozás tudatunk a családban, gyülekezetben, munkahelyünkön?

2. A MUNKATÁRS  1, 5-16  ( Iványi Miklós)
Rendbe hozni elintézetlen dolgokat, másokat is munkatárssá tenni. Ez Titusz feladata, a hamis tanítók között, akiktől az aljas nyereségvágy sem állt távol. A feladatunkat elvégezni nehéz, ellenséges környezetben számunkra is nehézségekkel járhat. Tartsunk ki, igyekezzünk másokat is munkatársunkká tenni a jóra, a rossz ellen. Saját feladatunkat végezzük, ne avatkozzunk másokéba! Milyen vezetők vagyunk? Elfogadjuk-e méltósággal ha,,csak”Titusz munkatársai lehetünk? Milyenek a munkatársi kapcsolataink? Példamutató-e az anyagiakhoz való hozzáállásunk?

3. A TISZTA FÉRFI  2,1-15   (Ifj. Iványi Gábor)
Titusznak mindenkihez kellett szólnia és ehhez a nehéz szolgálathoz segítséget kapott Páltól. Idősek, fiatalasszonyok, gyerekek, szolgák(beosztottak) és olyanok, akik nem tartoztak az egyházhoz.
 Az apostol által ajánlott módszer: türelem, tisztaság, példamutatás. Jellemezőek-e ezek ránk mikor különböző nemű, korú emberekkel, vagy olyanokkal találkozunk, akik más értékrend szerint élnek? Van-e külön hívő etika vagy az általános illemszabályok is elegendőek?

4. A POLITIKUS FÉRFI 3,1-15   (Iványi Gábor)
A hatóságoknak, felsőbbségnek való engedelmesség, akkor és most sem jelenti az örök, isteni törvények háttérbe szorítását. A ,, jóság és emberszeretet” törvénye felülírja az emberi törvényeket.  Képviseljük-e az igazságot a ránk bízottak ügyét?  
Megújít-e Isten jósága és emberszeretete időről-időre bennünket? Mik lehetnek a feltöltődés lehetőségei, alkalmai? 
Back to content